top_image

Odovzdávanie Cien ESET V4 Cupu

Fotky z odovzdávanie cien za seozónu 2013 v proestoroch Hotela Ring pri Slovakiaringu