top_image

ESET V4 - Brno Epilog

Epilog + posledný závod MČR
Team DINO&CO sa po náročnom 6hodinovom závode umiestnil na prvom mieste!!!