top_image

Šampionáty

V roku 2013 sa team Dino&Co účastní troch rôznych pretekov. Jedná sa o seriál Ferrari Challenge, GT Sprint a Eset V4 cup, ktorý zahŕňa MSR a MČR.

Ferrari Challenge

Ferrari Challenge je medzinárodný seriál s vysokým počtom účastníkov povačšine so skúsenosťami z niekoľkých ročníkov. Jazdí sa výlučne na autách Ferrari Challenge, takže výhoda získaná špecifickým autom je vylúčená. Jazdí sa na siedmich rôznych tratiach po celej Európe. Závody bývajú veľmi vyrovnané, pre závodníkov náročné a pre divákov veľmi atraktívne a celkovo veľmi dobre zorganizované. Na každom podujatí sú dva závody po 30 minút.
Ferrari Challenge

GT Sprint

GT Sprint je organizovaný ako sprievodný závod k Superstarseries. Veľa závodov je organizovaných spolu s Ferrari Challenge, čo vyhovuje nášmu tímu. V závode sa môžu zúčastniť jedine autá kategórie GT3, ojedinele výnimky z inej kategórie.  Účastní sa ho menší počet závodníkov ako Ferrari Challenge, ale konkurencia je veľmi silná a dosiahnuť nejaký lepší výsledok je veľmi náročné aj pre najskúsenejších jazdcov. Každé podujatie sa skladá z dvoch závodov o dĺžke jednej hodiny počas ktorej má každý povinnú zástavku v boxoch, kedy je možné vystriedať pilota.

GT Sprint

 

ESET V4 Cup

Eset V4 cup zahŕňa v sebe zónové Majstrovstvá, krorých sa účastnia elitní závodníci zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. Počet účastníkov a rôznych kategórií áut je vysoký. Na každom podujatí sa jazdia dva klasické závody a divácky veľmi obľúbený vytrvalostný závod, pri ktorom sa striedajú viacerí závodníci. Na každom podujatí sú dva šprinty po 25 minút a jeden vytrvalostný závod v trvaní 2 hodín s povinnosťou vystriedať.

Eset V4 Cup

Team Dino&Co sa snaží zúčastniť všetkých troch seriálov s dôrazom na ESET V4, kde sa darí dosahovať výborné výsledky. Ostatné závody su vďaka bohatej medzinárodnej účasti veľmi náročné,ale čím sú ťažšie, tým lepší trening predstavujú pre team.